free hit counter javascript

View My Stats 

Nekkus utställningar

Här skriver vi in Nekkus bästa utställningsresultat:

tn_20091004 Nekku stacktn_blackKotka valputställning 4.10.2009
Domare: Reia Leikola-Walden, Finland
Hederspris, Bäst tik 2

tn_20091108 Nekku hometn_20091108 Nekku stackÅbo vlputställning 8.11.2009
Domare: Kari Salminen, Finland
Hederspris, BIR
tn_20091108 Nekku cagetn_20091108 Nekku table

tn_20091115 Nekku hometn_20091115 BOS Nekku BOB EelisHelsingfors valputställning 15.11.2009
Domare: Raisa Savander, Finland
Hederspris, BIM
tn_20091115 Nekku stacktn_20091115 Eelis stack
Sisko ja veli

tn_20091205 Nekku hometn_20091205 Nekku stackHelsingfors valputställning 5.12.2009
Domare: Jarmo Vuorinen, Finland
Hederspris, BIM
tn_20091205 BOS Nekku BOB Eelis

tn_20100110 Nekku stacktn_20100110 BOS Nekku BOB EelisHelsingfors valputställning 10.1.2010
Domare: Rune Fagerström, Finland
Hederspris, BIM

tn_20100123 Nekku stacktn_blackÅbo Int 23.1.2010
Domare: Joao de Paula Bessa, Portugal
Hederspris, BIR

tn_20100320 Nekku stacktn_blackTammerfors Int 20.3.2010
Domare: Siv Sandø, Norge
Reserv-sertifikat,

[Home] [Suomeksi] [In English] [På Svenska]